HỦ TIẾU SA TẾ CHAY ấm lòng chiều mưa – Vegetarian satay noodle soup| Vegan foodNay 2 cô cháu làm hủ tiếu sa tế chay nha các bạn. Cách làm đơn giản, nhanh gọn lẹ nhưng rất thơm ngon. Chiều mưa làm người …

source